Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas w Sklepie dane kontaktowe;
 3. informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne


§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Liberty Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasz adres to ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, jesteśmy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 774118, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9820381827, REGON 38270701900000; kapitał zakładowy 9 024 800,00 zł;
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. Listownie na adres: ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź
  2. e-mailem na adres: [email protected]
  3. telefonicznie na numer: +48422144088

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Strona” – główna strona znajduje się pod adresem www.libertycorporation.pl.
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram, YouTube oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, ID komputera), które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Przykładamy ogromną wagę do ochrony Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy wszystkie wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne, które zapobiegają naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.

 

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b) możesz dokonywać ich sprostowania,

c) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

 

§ 5 Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

 

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie www.libertymotors/RODO oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki. 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8 Kontakt z nami za pośrednictwem formularza,
adresu e-mail lub numeru telefonu

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2) W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.

3) W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Liberty.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy lub podjąć działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2) 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie a.2. powyżej.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Sklepu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Sklepu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Liberty.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

W celu i zakresie zgodnym z RODO, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim:

1) Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Sklepu,

2) Dostawcom narzędzi do:

a) analityki ruchu na stronach Sklepu,

b) prowadzenia marketingu,

3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,

4) Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

5) Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

6) Agencjom marketingowym,

7) Podmiotom z grupy Liberty.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na:

1) rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przygotowanie dla Ciebie oferty. W zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2) jeżeli nawiążesz z nami współpracę, to o szczegółowych zasadach przetwarzania danych związanych z wykonywaniem umowy zostaniesz poinformowany odrębnie.

§ 9 Rejestracja konta w Sklepie

Jeżeli rejestrujesz się w Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) Wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,

2) marketingowym polegającym na prowadzeniu dobrowolnych badań opinii Klientów Sklepu,

3) marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,

4) marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,

5) wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli z tzw. prawa zwrotu, jeżeli skorzystasz z tego prawa

6) W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Liberty.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie będziesz  mieć również możliwości zapisania się do naszego newslettera.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

2) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnePamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie danych oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich indywidualnych zainteresowań i preferencji, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Liberty.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

W celu i zakresie zgodnym z RODO, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim:

1) Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Sklepu,

2) Dostawcom narzędzi do:

a. analityki ruchu na stronach Sklepu,

b. prowadzenia marketingu,

3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,

4) Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

5) Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

6) Agencjom marketingowym,

7) Podmiotom z grupy Liberty.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1) trwania umowy o założenie konta w Sklepie, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2) prowadzenia naszych działań marketingowych opisanych w punktach a.2 – a.4 powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach;

3) prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;

4) niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.

§ 10 Zakupy w Sklepie bez rejestracji konta

Jeżeli dokonujesz zakupów w Sklepie, ale nie masz zarejestrowanego w nim konta, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) wykonania umowy sprzedaży produktów,

2) wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli z tzw. prawa zwrotu, jeżeli skorzystasz z tego prawa,

3) marketingowym polegającym na prowadzeniu dobrowolnych badań opinii Klientów Sklepu,

4) marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,

5) marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

6) W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Liberty.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawierać umowy sprzedaży za pomocą Sklepu. Nie będziesz  mieć również możliwości zapisania się do naszego newslettera.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

2) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnePamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Liberty.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punktach a.3 – a.4 powyżej.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

W celu i zakresie zgodnym z RODO, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim:

1) Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Sklepu,

2) Dostawcom narzędzi do:

a. analityki ruchu na stronach Sklepu,

b. prowadzenia marketingu,

3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,

4) Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

5) Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

6) Agencjom marketingowym,

7) Podmiotom z grupy Liberty.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1) niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2) niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków;

3) prowadzenia naszych działań marketingowych opisanych w punktach a.3 – a.4 powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach;

4) prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 11 Zapisanie się do newslettera

Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

2) W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Liberty.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Nie będziesz  mieć również możliwości zapisania się do naszego newslettera.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnePamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Liberty.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

W celu i zakresie zgodnym z RODO, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim:

1) Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Sklepu,

2) Dostawcom narzędzi do:

a. analityki ruchu na stronach Sklepu,

b. prowadzenia marketingu,

3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,

4) Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

5) Agencjom marketingowym,

6) Podmiotom z grupy Liberty.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


Część III – nasze profile w Social media

 

§ 12 Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,

2) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

3) udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,

4) marketingowym polegającym na informowaniu o naszych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,

5) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych produktach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2) obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.


Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§ 13 Wejście na strony Sklepu

Wejście na strony Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

 

§ 14 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1. W Sklepie stosujemy pliki cookies oraz podobne technologie (local storage, session storage), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a) zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, w tym utrzymania Twojej sesji,

b) marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Sklepie,

c) statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.

3. W przypadkach opisanych w punktach b oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

a) ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś na naszej Stronie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań na Stronie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;

c) Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;

d) pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.

e) W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe możemy przekazać  do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;

f) będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;

g) przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;

h) udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Sklepie, w tym oglądanych produktów.

§ 15 Rodzaje plików cookies

W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

a) sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

b) czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 90 dni) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 17 wskazujemy, jak to zrobić),

c) stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 17 wskazujemy, jak to zrobić),

d) zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Sklepie.

§ 16 Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 17 Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 18 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć zakupów w naszym Sklepie.

§ 19 Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 16 i § 17. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez 90 dni).
 2. W sklepie mogą znajdować się pliki cookies dostarczane przez zewnętrznych operatorów na potrzeby realizowanych przez LM zadań mających na celu optymalizację funkcjonalności Sklepu
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.